Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Biologii UAM oraz Studium Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Zajmuje się genetyką determinacji i rozwoju płci. W szczególności bada rolę białek wiążących RNA – NANOS i PUMILIO w rozwoju komórek płciowych człowieka.

Publikacje

Genetyczne podstawy kształtowania się płci biologicznej

Kusz-Zamelczyk K

W: „O kształtowaniu się płci człowieka. Konferencja popularno-naukowa” Wydane pod red. B. Gawrońskiej-Kozak i J. Wiśniewskiej, Wyd. Oddział PAN w Olsztynie, 2022, ISBN 978-83-942794-6-2

MNiSW-20

Konferencje

Data:
2008
Gdzie:
Berlin

“The expression patterns of the NANOS2 and NANOS3 genes and significance in the human reproduction”

Data:
2005
Gdzie:
Salt Lake City

“Sequence variants of the NANOS3 gene are associated with testis atrophy and a pure sterility phenotype in men”

Data:
2004
Gdzie:
Toronto

„Dominant mutations in the human homolouge of the Drosophila Nanos morphogen cause a lack of germ cells and pure sterility phenotype in men”

Nagrody i wyróżnienia

Kto: 2
nagroda 1-stopnia
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

za najlepszą pracę oryginalną w kategorii „Genetyka człowieka” jako autor wiodący publikacji „Distinct Roles of NANOS1 and NANOS3 in the Cell Cycle and NANOS3-PUM1-FOXM1 Axis to Control G2/M Phase in A Human Primordial Germ Cell Model” International Journal of Molecular Sciences 2022, 23, 6592.

Kto:
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr inż. Damian Janecki
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za za pracę oryginalną pt.: „PUM1 and PUM2 exhibit different modes of regulation for
SIAH1 that involve cooperativity with NANOS paralogues” opublikowaną w czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences.

Kto: dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Za realizację projektu pt.: "Badania potencjalnej roli białek NANOS w kontroli translacji funkcjonalnie powiązanych ze sobą mRNA, w ludzkich komórkach linii płciowej: poszukiwanie mechanizmu potranskrypcyjnych regulonów u ssaków."

Kto:
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr Anna Spik
dr n. med. Marcin Sajek
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za najlepszą oryginalną pracę z zakresu genetyki człowieka wykonaną w polskich laboratoriach i opublikowaną w 2013 roku. Przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyczne autorom Kusz-Zamelczyk K, Sajek M, Spik A, Glazar R, Jedrzejczak P, Latos-Bielenska A, Kotecki M, Pawelczyk L, Jaruzelska J, nagrodzona praca: Mutations of NANOS1, a human homologue of the Drosophila morphogen, are associated with a lack of germ cells in testes or severe oligo-astheno-teratozoospermia. J Med Genet. (50, 187-93)