Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie doktorant oraz pracownik naukowy IGCz PAN w Poznaniu. Zajmuję się badaniem interakcji białek wiążących RNA z targetami docelowymi w komórkach germinalnych człowieka. Metodologia: RIP-Seq, Co-IP, WB, qRT-PCR, analiza NGS, klonowanie, hodowla komórkowa, cytometria przepływowa.

Jestem członkiem zespołu AIM.

Publikacje

Konferencje

Data:
2014
Gdzie:
Poznań

„Hybdrid bioengineered spider silk as a tool for cell transfection”

Data:
2013
Gdzie:
Toruń

„Konstrukcja hybdrydowego jedwabiu pajęczego do celów transfekcji komórek”

Data:
2013
Gdzie:
Poznań

„Bioinżynierowanie jedwabiu pajęczego w celu dostarczania genów”

Data:
2013
Gdzie:
Poznań

„Bioinżynierowany jedwab pajęczy jako nośnik kwasów nukleinowych”

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
Nagroda im. Prof. W. Bielańskiego przyznana przez Towarzystwo Biologii Rozrodu za dwa powiązane ze sobą artykuły oryginalne opublikowane w 2020 roku.
Przyznał: Towarzystwo Biologii Rozrodu

za dwa powiązane ze sobą artykuły oryginalne opublikowane w 2020 roku.

Kto:
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
Zespołowa Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Zespołowa Nagroda Wydziału V PAN za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”.

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Przyznał: Prezes Rady Ministrów

Dr Maciej Jerzy Śmiałek został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej za rozprawę doktorską pt. „Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez białka PUM1 i PUM2 oraz ich białkowe kofaktory, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)” obronioną w roku 2020.

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
Nagroda im. Profesora W. Bielańskiego
Przyznał: Towarzystwo Biologii Rozrodu

Za dwa powiązane ze sobą artykuły oryginalne opublikowane w 2020 roku.

Kto:
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr inż. Damian Janecki
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za za pracę oryginalną pt.: „PUM1 and PUM2 exhibit different modes of regulation for
SIAH1 that involve cooperativity with NANOS paralogues” opublikowaną w czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences.

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
Stypendium ETIUDA, 18.07.2018 r.
Staż w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres 6 miesięcy (The Wellcome Trust/Canceer Research UK Gurdon Institute of Cancer and Developmental Biology, University of Cambridge).
Przyznał: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: "Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)".

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
I Nagroda za najlepszy plakat
Przyznał:

I Nagroda za najlepszy plakat zgłoszony na VI Kongres Współczesnej Onkologii za pracę Hybrid bioengineered spider silk as a tool for cell transfection