Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
Zespołowa Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Zespołowa Nagroda Wydziału V PAN za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”.

Kto:
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr inż. Damian Janecki
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za za pracę oryginalną pt.: „PUM1 and PUM2 exhibit different modes of regulation for
SIAH1 that involve cooperativity with NANOS paralogues” opublikowaną w czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences.

Kto: dr n. med. Marcin Sajek
Stypendium na dwuletni pobyt podoktorski w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Przyznał: NAWA

Stypendium na dwuletni pobyt podoktorski w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pobyt badawczy będzie realizowany w University of Colorado, Denver, USA.

Kto:
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr Anna Spik
dr n. med. Marcin Sajek
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za najlepszą oryginalną pracę z zakresu genetyki człowieka wykonaną w polskich laboratoriach i opublikowaną w 2013 roku. Przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyczne autorom Kusz-Zamelczyk K, Sajek M, Spik A, Glazar R, Jedrzejczak P, Latos-Bielenska A, Kotecki M, Pawelczyk L, Jaruzelska J, nagrodzona praca: Mutations of NANOS1, a human homologue of the Drosophila morphogen, are associated with a lack of germ cells in testes or severe oligo-astheno-teratozoospermia. J Med Genet. (50, 187-93)