Do najważniejszych zadań biura należy:

  • monitorowanie możliwości finansowania badań naukowych i rozwoju Instytutu,
  • współudział w aplikacji o granty krajowe i zagraniczne
  • wsparcie administracyjne w realizacji projektów badawczych
  • doradztwo w zakresie rozwoju kariery naukowej
  • koordynacja działań lokalnego punktu kontaktowego Programów Ramowych UE