Oferta zespołu  AIM (Analysis and Integration of Multiomics data) obejmuje szeroki zakres usług wykorzystywanych w prowadzeniu i upowszechnianiu badań naukowych. Zespół oferuje m.in.:

  • analizy sekwencjonowania nowej generacji (NGS), z eksperymenów RNA-seq, single-cell RNA-seq oraz analizy danych proteomicznych;
  • łączenie i integrowanie danych z różnorodnych eksperymentów, w celu uzyskania satysfakcjonujących wyników;
  • wykonanie naukowych baz danych na zlecenie;
  • wykonanie korekt grafiki w formacie svg.

Członkowie zespołu:
Tomasz Woźniak – Lider zespołu
Erkut Ilaslan
Marcin Sajek
Adam Ustaszewski
Maciej Śmiałek

Kontakt:
email: tomasz.wozniak@igcz.poznan.pl
tel.: +48 61 65 79 140
ihg-aim.com