Tematyka badawcza grupy: badania multiomiczne z wykorzystaniem próbek od pacjentów i funkcjonalne z użyciem modeli in vitro, zmierzające do identyfikacji mechanizmów patogenezy i progresji ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek T (T-ALL), w szczególności do identyfikacji cech o potencjale prognostycznym i terapeutycznym; nadrzędnym celem jest rozwój medycyny personalizowanej w T-ALL

Skład grupy:

1) dr n. med. Monika Drobna-Śledzińska (post-doc)

2) dr hab. n. med. Małgorzata Dawidowska (kierownik grupy)

3) mgr Maria Kosmalska (biolog)

4) mgr Natalia Maćkowska-Maślak (doktorantka)