Instytut Genetyki Człowieka PAN podejmuje działania w ramach popularyzacji nauki poprzez udział w rozmaitych wydarzeniach takich jak  NOC BIOLOGÓW, FESTIWAL NAUKI I SZTUKI. Inicjuje także własne akcje w siedzibie Instytutu jak np. warsztaty dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Gen-i-już. Wymienione zdarzenia wspierane są przez informacje promocyjne publikowane w mediach tj.: Radio Merkury, czy Głos Wielkopolski.