Członkowie Rady powołani przez Wydział Nauk Medycznych PAN:

Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Prof. dr hab. Janusz Limon
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki GUM
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

Prof. dr hab. Marek Świtoński
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

Prof. dr hab. Jacek Zaremba
Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa

Członkowie Rady spoza Instytutu:

Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Katedra Biochemii Farmaceutycznej UM
ul. Święcickiego 4
60-781 Poznań

Prof. dr hab. Lucjusz Jakubowski
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź

Prof. dr hab. Bogdan Kałużewski
Przychodnia NZOS GENOS Strońsko
98-161 Zapolice
Strońsko 20a

Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM
ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań

Prof. dr hab. Jan Lubiński
Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – zastępca przewodniczącego Rady
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Prof. dr hab. Jan Sadowski
Zakład Biotechnologii
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

Prof. dr hab. Maria Sąsiadek
Katedra Patofizjologii
Zakład Genetyki UM
ul. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej GUM
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Prof. dr hab. Maciej Zabel – przewodniczący Rady Naukowej
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań

Członkowie Rady z Instytutu:

Prof. dr hab. Marzena Gajęcka

Dr hab. Maciej Giefing

Dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Prof. dr hab. Jerzy Nowak

Prof. nadzw. Grzegorz Przybylski

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Prof. dr hab. Krzysztof Szyfter

Prof. dr hab. Michał Witt

Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz – sekretarz Rady Naukowej

Przedstawiciele adiunktów  i asystentów:

Dr hab. Kamila Kusz-Zamelczyk

Dr Maria Mosor

Dr Ewa Strauss