Umów badanie: 730 627 103

OSOBY INDYWIDUALNE

Pobranie próbki

Badania osób indywidualnych wykonywane są na ich zlecenie. Materiałem do badań jest wymaz z górnych dróg oddechowych.

Badanie

W wykrywaniu wirusa badane jest występowanie sekwencji wirusa z zastosowaniem metody RT-PCR (real time RT-PCR) w czasie rzeczywistym RT-PCR.
Stosowane w laboratorium testy posiadają certyfikaty CE-IVD.
Badanie przeprowadzane jest zgodnie z zaleceniami WHO.
Laboratorium COVID-19 jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i jest wpisane na Listę Laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia.

Wynik

Wynik (możliwy także w j. angielskim) wydawany jest  w formie sprawozdania z badania zawierającego dane badanej osoby oraz wynik badania,  potwierdzony podpisem z pieczątką diagnosty laboratoryjnego (z numerem prawa wykonywania zawodu).
Wynik może być dostarczony pocztą elektroniczną.
Pobranie materiału do godziny 12:00 – wynik tego samego dnia.
Pobranie po południu – wynik następnego dnia po południu.
Wyniki pozytywne raportowane są do właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 Zlecenie badania FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY

Cena

390 zł

FIRMY

Umowa Laboratorium COVID-19  wykonuje badania na zlecenie pracodawców. Usługa taka wykonywana jest na podstawie umowy  zawartej między Instytutem Genetyki Człowieka PAN a zainteresowanym podmiotem.
Pobranie próbki Pobranie materiału może być wykonane przez zespół wyjazdowy Laboratorium COVID-19  lub materiał może zostać dostarczony do Laboratorium COVID-19. Materiałem do badań jest wymaz z górnych dróg oddechowych.
Badanie W wykrywaniu wirusa badane jest występowanie sekwencji wirusa z zastosowaniem metody RT-PCR (real time RT-PCR) w czasie rzeczywistym RT-PCR.  Stosowane w laboratorium testy posiadają certyfikaty CE-IVD. Badanie przeprowadzane jest zgodne z zaleceniami WHO.
Wynik Wynik wydawany jest  w formie zestawienia badanych osób z wynikami badania lub  sprawozdania z badania zawierającego dane badanej osoby oraz wynik badania, potwierdzony podpisem z pieczątka diagnosty laboratoryjnego (z numerem prawa wykonywania zawodu). Czas badania i wydania wyniku ustalany jest indywidualnie. Wyniki pozytywne raportowane są do właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Zlecenie badania FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY

Cena

Określona w umowie

SZPITALE

Laboratorium Diagnostyki COVID-19 wykonuje badania zakażenia SARS-CoV-2 w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem ZdrowiaZlecenia składane są prze system IKARD. Aby zrealizować zlecenie należy w systemie wybrać Laboratorium Diagnostyki COVID-19 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN.  Dostarczanie materiału należy uzgodnić. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 przyjmuje tylko materiał z inaktywowanym wirusem i w tym celu dostarcza zleceniodawcy medium inaktywujące do pobrania materiału. Rozlicznie usługi odbywa się na postawie kontraktu Laboratorium Diagnostyki COVID-19 z NFZ. Zleceniodawca nie przyjmuje żadnych zobowiązań wobec Laboratorium Diagnostyki COVID-19.

KONTAKT

prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski – Kierownik Laboratorium Diagnostyki COVID-19
email: andrzej.plawski@igcz.poznan.pl
tel: +48 667 379 473
tel: +48 61 65 79 215

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

Więcej na temat działalności Laboratorium Diagnostyki COVID-19.


FAQ

Jak szybko otrzymujemy wynik?

  • Wynik badania z pobrania do południa do 12:00 jest tego samego dnia, pobranie po południu – wynik następnego dnia po południu.

Czy wynik może być w języku angielskim?

  • Tak, wynik może być wydany w języku angielskim

Czy wynik może być wysłany pocztą elektroniczną?

  • Tak, wynik może być wysłany jako pdf na adres poczty elektronicznej.

Gdzie można odebrać wynik?

  • Wynik można odebrać w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań

Czy wyniki są uznawane przez linie lotnicze?

  • Tak, Wyniki otrzymane z Laboratorium Diagnostyki COVID-19 są uznawane przez linie lotnicze.