IGC PAN członkiem partnerstwa ERDERA – European Rare Diseases Research Alliance, wyłonionego w konkursie Horyzontu Europa KE na europejskie partnerstwo ds. chorób rzadkich na lata 2024-2031

W rozstrzygniętym konkursie Horyzontu Europa HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-07-01 European Partnership on Rare Disease, partnerstwo ERDERA – European Rare Diseases Research Alliance zostało wyłonione jako europejskie partnerstwo ds. chorób rzadkich na lata 2024-2031. W procesie formowania się partnerstwa i przygotowania wniosku do konkursu, IGC PAN wraz z 170 jednostkami z całej Europy wszedł w skład konsorcjum organizacji partnerskich.

Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek ERDERA i zakwalifikowała go do finansowania.

Warto podkreślić, że IGC PAN jest jedyną jednostką naukową z Polski, która ostatecznie weszła w skład partnerstwa ERDERA.

Obecność w partnerstwie pozwoli IGC PAN na głos w kształtowaniu zakresu tematycznego ogłaszanych przez ERDERA konkursów, jak również umożliwi korzystanie z oferty szkoleniowej, która została zaplanowana w ramach programu.

Partnerstwo ERDERA, po rozpoczęciu swoich prac programowych, ogłaszać będzie konkursy na projekty badawcze, a granty przyznane w ich wyniku będą współfinansowane przez agencje narodowe z krajów zrzeszonych w partnerstwie (z Polski będzie to NCBR).

Liderem konsorcjum jest Thematic Institute of Genetics, Genomics & Bioinformatics, INSERM z Francji.

Zespół IGC PAN zaangażowany w udział w pracach partnerstwa:
Prof. dr hab. Andrzej Pławski – kierownik projektu (PI) ze strony IGC PAN
Prof. dr hab. Michał Witt
Prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz
Dr hab. Małgorzata Dawidowska, prof. IGC
Dr Katarzyna Iżykowska
Dr Tomasz Woźniak
Mgr Adam Ustaszewski
Mgr Monika Knaur
Marta Anders – koordynator ds. administracji

Prof. Andrzej Pławski, jako Primary Investigator (PI) z ramienia IGC PAN w ERDERA, wraz z ww. naukowcami instytutu będzie zaangażowany w prace pakietu pracy „Diagnostic data availability”.
Prace partnerstwa ERDERA finansowane będą ze środków Komisji Europejskiej, z programu Horyzont Europa. Wysokość grantu dla partnerstwa składającego się z 171 organizacji to 56 929 272.62 EUR (pierwsze 3 lata).

Całkowity okres realizacji programu: 84 miesiące

 

 

Powrót