Oferta pracy: BIOINFORMATYK

Nazwa stanowiska: Bioinformatyk

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę osobę na stanowisko BIOINFORMATYK.

Zadania:

 • projektowanie i tworzenie nowego oprogramowania informatycznego oraz technologii do analizy danych biologicznych,
 • prowadzenie badań i analiz danych biologicznych przy zastosowaniu narzędzi informatycznych,
 • katalogowanie informacji biologicznych i wyszukiwanie sekwencji genów w komputerowych bazach danych,
 • mapowanie genomu i analizowanie materiału genetycznego w celu określenia mutacji genów i chorób genetycznych przy pomocy markerów DNA,
 • przeprowadzanie badań i analiz (tzw. genotypowanie) służących do wyszukiwania genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne,
 • modelowanie układów biologicznych,
 • projektowanie baz danych,
 • tworzenie programów użytkowych,
 • wprowadzanie danych,
 • aktywny udział w projektach badawczych,
 • wsparcie zespołu IT.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe ( bioinformatyka, informatyka),
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • zdolności organizacyjne.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 • podanie
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.10.2016 r.
Dokumenty z dopiskiem bioinformatyk należy kierować na adres:
Instytut Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań lub na adres: malgorzata.strecker@igcz.poznan.pl

Oferta pracy – bioinformatyk 04.10.2016

Powrót