Oferta pracy: Sekretarz naukowy

Nazwa stanowiska: Sekretarz naukowy

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko SEKRETARZ NAUKOWY.

Oferujemy ciekawą pracę, w stymulującym środowisku, na korzystnych zasadach zatrudnieniowych.

Zadania:

 • koordynacja aplikacji o różnorodne projekty badawcze, zagraniczne  i krajowe,
 • wyszukiwanie, udostępnianie i szkolenie pracowników w zakresie możliwości uczestnictwa w projektach,
 • pomoc w zakresie redagowania i składania wniosków o realizację projektów badawczych,
 • pomoc w administrowaniu realizowanymi projektami,
 • współpraca z krajowym i regionalnym Punktem Kontaktowym,
 • udział w pracach Sekretariatu Dyrektora,
 • udział w przygotowaniu do oceny parametrycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu finansowania nauki w kraju oraz w Unii Europejskiej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolności organizacyjne, kreatywność, samodzielność i komunikatywność,
 • mile widziane umiejętności w zakresie Public Relations.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • adresy dwóch osób referencyjnych.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20.10.2017 r.

Dokumenty z dopiskiem „SEKRETARZ NAUKOWY” należy kierować na adres: Instytut Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań  lub na adres: malgorzata.strecker@igcz.poznan.pl

Oferta pracy – sekretarz naukowy 01.09.2017; 17.08.2017

 

Powrót