Oferta pracy w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej IGC PAN – Biolog/Doktorant

Nazwa stanowiska: Biolog/Doktorant

Tematyka badań: Kandydat będzie uczestniczył w badaniach dotyczących analizy molekularnych podstaw funkcjonowania rzęsek oraz podstaw genetycznych zaburzeń funkcji tych organelli.

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę od 1 lutego 2017 r. na czas określony z możliwością udziału w studiach doktoranckich, trzymiesięczny okres próbny.

Wymagania:

 1. Absolwent lub student 5 roku studiów biologicznych lub pokrewnych (biologia, biotechnologia, farmacja, analityka medyczna).
 2. Wiedza z zakresu genetyki i biologii.
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej:
  – umiejętność obsługi mikroskopu;
  – znajomość zasad prowadzenia hodowli komórkowych;
  – znajomość molekularnych technik analizy struktury i ekspresji genów.
 4. Silna motywacja do pracy badawczej.
 5. Umiejętność pracy w zespole badawczym.
 6. Umiejętność czytania i redagowania tekstów w języku angielskim.

Termin składania ofert: 31.12.2016 r.
Forma składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej: zietkiee@man.poznan.pl.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać następujące dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu;
 • CV, list motywacyjny (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • kwestionariusz osobowy wraz z fotografią;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie – kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z dziekanatu o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej (nie później niż w kwietniu 2017 r).

Po terminie składania dokumentów, tj. po 31.12.2016 r., wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu: Konkurs został rozstrzygnięty.

Dodatkowe informacje: prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz – zietkiee@man.poznan.pl.

Oferta pracy – biolog doktorant ZGMiK 22.11.2016

Powrót