Prof. Ryszard Słomski przewodniczącym Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie modyfikowanych.

Minister Środowiska powołał prof. dra hab. Ryszarda Słomskiego na przewodniczącego Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie modyfikowanych (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska, Warszawa, 13.09.2018, poz. 50).

 

Powrót