Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu ma zaszczyt

zaprosić na uroczysty wykład w ramach dorocznego cyklu

ANTONI HORST MEMORIAL LECTURES

pod tytułem

O złożoności fenomenu życia,

który wygłosi

prof. dr hab. Mieczysław Chorąży


(ur. 31 sierpnia 1925 r. w Janówce), lekarz onkolog, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas II wojny światowej działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej, wtedy też ukończył Szkołę Podchorążych. Uczestniczył w powstaniu warszawskim, w czasie działań wojennych był dwukrotnie ranny, a następnie został internowany do Niemiec jako jeniec wojenny. Po powrocie w 1945 r. podjął studia na Akademii Medycznej  w Warszawie. Krótko pracował w stolicy, po czym – skierowany do Zakładu Biologii Nowotworów w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym w Gliwicach – rozpoczął działalność pod kierunkiem profesora Kazimierza Duxa i w 1958 r. obronił doktorat z nauk medycznych. Jako stypendysta Fundacji Rockefellera w latach 1959–1963 odbywał staże w Stanach Zjednoczonych. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową, a także epidemiologią molekularną. Wniósł znaczący wkład w badania nad uszkodzeniami DNA i chromosomów u mieszkańców skupisk przemysłowych oraz komunalnych na Śląsku. Inicjator i organizator gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności, członek licznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych. Autor wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między innymi wydanej w 1973 roku, wspólnie z Kazimierzem Duxem, książki pt. „Wstęp do biologii nowotworów”. Laureat wielu nagród naukowych, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej. Za działalność w czasie wojny odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. W 2017 roku został odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym, Orderem Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny.

Wykład odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali wykładowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, ul Strzeszyńska 32.