Stypendium START dla mgr inż. Moniki Drobnej-Śledzińskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich mgr inż. Monika Drobna-Śledzińska, doktorantka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej.

Konkurs na stanowisko adiunkta (1/WC/2023)

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej.