Konkurs na pozycję kierownika laboratorium w programie Dioscuri

Instytut Genetyki Człowieka PAN ogłasza otwarty konkurs na pozycję kierownika laboratorium w programie Dioscuri.

Program Dioscuri został zainicjowany przez Towarzystwo Maxa Plancka (Max Planck Society – MPG) i jest koordynowany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki (NCN). Pozycja lidera oraz laboratorium jest finansowane wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji (German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). W programie Dioscuri Instytut Genetyki Człowieka PAN oferuje możliwość utworzenia nowego laboratorium na atrakcyjnych warunkach na okres do 10 lat. IGC PAN został wybrany jako jedna z instytucji mających odpowiedni potencjał do utworzenia nowego laboratorium w programie Dioscuri.  gdyż spełnia wymagania programu Dioscuri ze względu na jakość prowadzonych badań, aktywną i żywą społeczność naukową a także dostęp do zaawansowanych technik w dziedzinie analizy genomu człowieka, chorób rzadkich człowieka, modeli zwierzęcych chorób człowieka, biologii komórek macierzystych, genetyki nowotworów, biologii rozrodu, itd.

Szczegółowy opis oferty znajduje się pod adresem:
https://ncn.gov.pl/dioscuri/files/dioscuri-nz5-6.pdf

Termin składania aplikacji do Narodowego Centrum Nauki upływa 12 lutego 2018 r.

Kontakt w sprawach merytorycznych:
prof. Ewa Ziętkiewicz
e-mail: ewa.zietkiewicz@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 657 92 03

Sekretariat:
tel: +48 61 657 92 34

Kontakt w sprawach administracyjnych:
mgr Małgorzata Strecker
Z-ca dyrektora ds. administracyjnych
e-mail: malgorzata.strecker@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 657 92 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót