Oferta pracy: SEKRETARZ NAUKOWY

Nazwa stanowiska: Sekretarz naukowy

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę osobę na stanowisko SEKRETARZ NAUKOWY.

Zadania:

 • koordynacja aplikacji o różnorodne projekty badawcze, zagraniczne  i krajowe,
 • wyszukiwanie, udostępnianie i szkolenie pracowników w zakresie możliwości uczestnictwa  w projektach,
 • pomoc w zakresie składania wniosków o realizację projektów badawczych,
 • pomoc w administrowaniu realizowanymi projektami,
 • współpraca z krajowym i regionalnym Punktem Kontaktowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu finansowania nauki w kraju oraz w Unii Europejskiej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolności organizacyjne,
 • mile widziane umiejętności w zakresie Public Relations.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.10.2016 r.
Dokumenty z dopiskiem sekretarz naukowy należy kierować na adres:
Instytut Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań lub na adres: malgorzata.strecker@igcz.poznan.pl

Oferta pracy – sekretarz naukowy 04.10.2016

Powrót