Konkurs na stanowisko starszego laboranta w Zakładzie Genetyki Nowotworów

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko starszego laboranta w Zakładzie Genetyki Nowotworów w ramach projektu finansowanego przez NCN: „Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspresji i mutacji oraz badań funkcjonalnych”.

Wymagania:

 1. Absolwent lub student 5 roku studiów biologicznych lub pokrewnych (biologia, biotechnologia, farmacja).
 2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 3. Podstawowa wiedza z zakresu genetyki i biologii nowotworów.
 4. Silna motywacja do pracy badawczej.
 5. Dobra organizacja czasu i miejsca pracy.
 6. Umiejętność pracy w zespole badawczym.
 7. Biegłość w komunikowaniu się i redagowaniu tekst w języku angielskim.

Opis zadań:

 1. Hodowla linii komórkowych.
 2. lzolacja RNA/DNA.
 3. Przeprowadzanie reakcji PCR.
 4. Przygotowywanie produkt w PCR do sekwencjonowania.
 5. Przygotowywanie buforów i pożywek hodowlanych.

Typ konkursu NCN: HARMONIA 6

Numer grantu : 2014/14/M/NZ2/00529

Termin składania ofert: 14.08.2015 r.

Forma składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub pocztą

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na okres 30 miesięcy, miesięczne wynagrodzenie 2500 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni do dnia 14 sierpnia 2015 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres igcz@man.poznan.pl, złożyć osobiście w sekretariacie instytutu lub przesłać pocztą na adres Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań z dopiskiem Konkurs Harmonia 6, następujące dokumenty:

 1. CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.833 z późn. zm.)
 2. List motywacyjny.

Po terminie składania dokumentów, tj. 14.08.2015 r. kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs-2015.06.24

Powrót