Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2024 roku powołał prof. dr hab. Macieja Giefinga na Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 marca 2028 roku.

Powrót