Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – czerwiec 2016 r.

W dniu 20 czerwca br. odbyło się 34. posiedzenie Rady Naukowej IGCZ PAN.

Rada podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych p. Kamili Kusz-Zamelczyk oraz uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk medycznych p. Marcie Kaczmarek-Ryś, p. Pawłowi Boruniowi i p. Marcinowi Sajkowi.

Rozprawa doktorska Pawła Borunia uchwałą Rady została wyróżniona.

Powrót