Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – czerwiec 2022 r.

W dniu 13 czerwca 2022 r. odbyło się 51. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN (kadencja 2019-2022).

Powrót