Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – luty 2017 r.

W dniu 21 lutego br. odbyło się 36. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN.

Rada podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna dr Monice Frączekdr Natalii Rozwadowskiej .

Powrót