Ukończyłam kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Z Instytutem Genetyki Człowieka i Zakładem Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych jestem związana od 1998 roku. Główny kierunek moich badan skupia się na poznaniu funkcji komórek macierzystych zarówno w aspekcie spermatogenezy jak i ich wykorzystaniu w terapii regeneracyjnej uszkodzonych narządów.

Publikacje

Myocardial Infarction.
Rozwadowska N, Kurpisz M; W: A Roadmap to Nonhematopoietic Stem Cell-based Therapeutics. From Bench to the Clinic. Ed. by Xiao-Dong Chen, Academic Press, 2018, ISBN eBook 9780128119211, paperback 97801281192119204, Chapter 9, pp.: 223-242.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
Nagroda Prezesa RM, 17.07.2018 r.
Przyznał: Prezes Rady Ministrów

Wśród laureatów tegorocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace habilitacyjną znalazła się prof. Natalia Rozwadowska ze swoją pracą pt: Charakterystyka molekularna oraz modyfikacja genetyczna mięśniowych komórek macierzystych w odniesieniu do ich przydatności w terapii regeneracyjnej. Z dziesięciu nagrodzonych prac, osiągnięcie prof. Natalii Rozwadowskiej jest jedynym wychodzącym z Polskiej Akademii Nauk.

Kto:
mgr Kamil Wierzbiński
Tomasz Szymański
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
dr n. med. Agnieszka Zimna
mgr Karolina Nowicka-Bauer
dr n. med. Agnieszka Malcher (Wacławska)
mgr inż. Magdalena Nowaczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wykład: "Potencjalne wykorzystanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza dla bioobrazowania mioblastów w terapii serca pozawałowego komórkami macierzystymi podczas XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Rynia, 13-15 października 2016 r.

Kto:
Tomasz Szymański
mgr Kamil Wierzbiński
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepsze doniesienie konferencyjne.
Przyznał: Forum of Understanding on Nanomaterials and their Interdisciplinary Applications.

Poster: Superparamagnetic iron oxide nanoparticles for bioimaging of myoblasts and mesenchymal stem cells for potential use in post-infarction heart stem cells therapy". Serock, 3-5.06.2016 r.

Kto:
dr n. med. Agnieszka Malcher (Wacławska)
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
"Złota Helisa"
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat pt. Potencjalne biomarkery diagnostyczno-prognostyczne dla pacjentów z azoospermią nieobstrukcyjną zidentyfikowane za pomocą profilu ekspresji genów, autorzy: A. Malcher, N. Rozwadowska, T. Stokowy, P. Jędrzejczak, W. Zietkowiak, M. Kurpisz, przedstawiony podczas IV Polskiego Kongresu Genetyki w sesji Zaburzenia rozrodu. Genetyka ginekologiczna, Poznań, 10-13.09.2013