Ukończyłam kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Z Instytutem Genetyki Człowieka i Zakładem Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych jestem związana od 1998 roku. Główny kierunek moich badan skupia się na poznaniu funkcji komórek macierzystych zarówno w aspekcie spermatogenezy jak i ich wykorzystaniu w terapii regeneracyjnej uszkodzonych narządów.

Publikacje

Influence of hypoxia prevailing in post-infarction heart on proangiogenic gene expression and biological features of human myoblast cells applied as proregenerative therapeutic tool.
Zimna A, Wiernicki B, Kolanowski T, Malcher A, Rozwadowska N, Labedz W, Kubaszewski L, Kurpisz M; J Physiol Pharmacol, 2018 Dec; 69 (6): 859-974,. doi: 10.26402/jpp.2018.6.02. Epub 2019 Mar 18.
Myocardial Infarction.
Rozwadowska N, Kurpisz M; W: A Roadmap to Nonhematopoietic Stem Cell-based Therapeutics. From Bench to the Clinic. Ed. by Xiao-Dong Chen, Academic Press, 2018, ISBN eBook 9780128119211, paperback 97801281192119204, Chapter 9, pp.: 223-242.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
Nagroda Prezesa RM, 17.07.2018 r.
Przyznał: Prezes Rady Ministrów

Wśród laureatów tegorocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace habilitacyjną znalazła się prof. Natalia Rozwadowska ze swoją pracą pt: Charakterystyka molekularna oraz modyfikacja genetyczna mięśniowych komórek macierzystych w odniesieniu do ich przydatności w terapii regeneracyjnej. Z dziesięciu nagrodzonych prac, osiągnięcie prof. Natalii Rozwadowskiej jest jedynym wychodzącym z Polskiej Akademii Nauk.

Kto:
mgr Kamil Wierzbiński
Tomasz Szymański
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
dr n. med. Agnieszka Zimna
dr n. med. Karolina Nowicka-Bauer
dr n. med. Agnieszka Malcher (Wacławska)
mgr inż. Magdalena Nowaczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wykład: "Potencjalne wykorzystanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza dla bioobrazowania mioblastów w terapii serca pozawałowego komórkami macierzystymi podczas XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Rynia, 13-15 października 2016 r.

Kto:
Tomasz Szymański
mgr Kamil Wierzbiński
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepsze doniesienie konferencyjne.
Przyznał: Forum of Understanding on Nanomaterials and their Interdisciplinary Applications.

Poster: Superparamagnetic iron oxide nanoparticles for bioimaging of myoblasts and mesenchymal stem cells for potential use in post-infarction heart stem cells therapy". Serock, 3-5.06.2016 r.

Kto:
dr n. med. Agnieszka Malcher (Wacławska)
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
"Złota Helisa"
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat pt. Potencjalne biomarkery diagnostyczno-prognostyczne dla pacjentów z azoospermią nieobstrukcyjną zidentyfikowane za pomocą profilu ekspresji genów, autorzy: A. Malcher, N. Rozwadowska, T. Stokowy, P. Jędrzejczak, W. Zietkowiak, M. Kurpisz, przedstawiony podczas IV Polskiego Kongresu Genetyki w sesji Zaburzenia rozrodu. Genetyka ginekologiczna, Poznań, 10-13.09.2013