Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – maj 2021 r.

31 maja 2021 roku odbyło się 48. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN (kadencja 2019-2022).

Powrót