Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – marzec 2019 r.

5 marca 2019 roku odbędzie się 42. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN (kadencja 2019-2022). W części otwartej posiedzenia Rady przedstawione zostaną założenia prac doktorskich:

Mgr Monika Drobna: „Identyfikacja nowych interakcji miRNA-mRNA w patogenezie pediatrycznej T-komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej (T-ALL)”

Mgr Erkut Ilaslan: „Distinct roles of NANOS paralogues in post-transcriptional control of mRNAs  in human male germ cells”

Mgr Marta Kazimierska: „Identyfikacja funkcjonalnych miejsc wiązania MYC oraz docelowych genów niezbędnych dla wzrostu komórek nowotworowych w oparciu o badanie przesiewowe CRISPR/Cas9”

Podczas Rady wręczone zostaną nagrody Dyrektora IGC PAN za najlepsze publikacje w roku 2018.

Powrót