Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – marzec 2021 r.

9 marca 2021 roku odbyło się 47. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN (kadencja 2019-2022).

Powrót