Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – październik 2021 r.

20 października 2021 roku odbędzie się 49. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN (kadencja 2019-2022)

Powrót