Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – październik 2022 r.

25 października 2022 roku odbędzie się 52. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN (kadencja 2019-2022).

W części otwartej posiedzenia Rady przedstawione zostaną założenia prac doktorskich mgr Marty Kasprzyk i mgr Karolina Rassek.

Powrót