Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – wrzesień 2020 r.

29 września 2020 roku odbyło się 46. posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN (kadencja 2019-2022).

Powrót