Bioinformatyk

W ramach mojej działalności wykonuję analizy danych włączając w to dane pochodzące z metod sekwencjonowania nowej generacji oraz analizy statystyczne. Znaczącą cześć mojej działalności zajmuje wytwarzanie oprogramowania naukowego oraz wspierającego naukę i tworzenie baz danych. Prowadzę również szkolenia dla pracowników Instytutu w zakresie programowania oraz grafiki wektorowej. Ponadto jestem jednym z członków zespołu AIM.
Bazy danych i narzędzia:
tpsic.igcz.poznan.pl

Publikacje