Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Rugowskiej

27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rugowskiej

pt. „Wpływ ekspresji koneksyny 43 w ludzkich komórkach macierzystych pochodzenia miogennego na poziom zjawisk arytmogennych oraz na stopień przebudowy pozawałowego serca w modelu szczurzym”

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marek Deja (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)
Prof. dr hab. Ryszard Smoleński (Uniwersytet Medyczny, Gdańsk)

Powrót