Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Bronisławy Szarzyńskiej-Zawadzkiej

4 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bronisławy Szarzyńskiej-Zawadzkiej

pt. „Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T (T-ALL): ocena wartości prognostycznej i znaczenia w biologii choroby”

Promotor:
Prof. dr hab. Michał Witt (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Promotor pomocniczy:
Dr Małgorzata Dawidowska (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
Prof. dr hab. Wojciech Młynarski (Uniwersytet Medyczny, Łódź)

Powrót