Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kałużnej

7 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN  w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kałużnej

pt. „Ekspresja i oddziaływanie wybranych mikroRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C”.

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Nowak (em. profesor Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
Promotor pomocniczy: Dr hab. Marta Fichna (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Mirosława Barciszewska (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
Prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

Powrót