Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Byzi

19 października 2021 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN  w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Byzi

pt. „Analiza uszkodzeń genów DIAPH2, DIAPH3 I PCDH17 w płaskonabłonkowym raku krtani w kontekście ich roli w procesie przerzutowania do węzłów chłonnych”.

Promotor:
Prof. IGC PAN dr hab. Maciej Giefing (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jan Barciszewski (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Rafał Płoski (WUM, Warszawa)

Powrót