Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Świerkowskiej

8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN  w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Świerkowskiej

pt. „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)-genetycznych w wysokiej krótkowzroczności
u polskich pacjentów”.

Promotor:  Prof. dr hab. Marzena Gajęcka (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
Promotor pomocniczy:  Dr Justyna Karolak (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
Dr hab. Monika Ołdak (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)

Powrót