Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Julii Paczkowskiej

5 maja 2021 r. (środa) o godzinie 12:00 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN  w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Paczkowskiej

pt. „Identification of deregulated transcription factors and miRNAs – important regulome components in the pathogenesis of classical Hodgkin lymphoma”.

Promotor:
Dr hab. Prof. IGC PAN Maciej Giefing (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński (Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa)
Dr. Med. Stephan Mathas (Max-Delbrück-Centrum für Moleculare Medizin, Berlin)

 

Powrót