Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Nowickiej-Bauer

24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Nowickiej-Bauer
pt. „Analiza proteomu plemnikowego – próba identyfikacji białek istotnych dla etiopatogenezy niepłodności męskiej”

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Barbara Bilińska (UJ, Kraków)
Prof. dr hab. Piotr Jędrzejczak (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

Powrót

Powrót