Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Macieja Śmiałka

28 września 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN  w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Śmiałka

pt. „A global identification of mRNAs regulated by PUM1 and PUM2 and their protein cofactors, in the model of human seminoma (TCam-2)”.

Promotor:                          Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)
Promotor pomocniczy:    Dr Marcin Sajek (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,Poznań)
Prof. dr hab. Izabela Makałowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)

Powrót