Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kurkowiak

17 listopada 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Małgorzaty Kurkowiak
pt. „Analysis of new genes involved in Primary Ciliary Dyskinesia (PCD)”

Promotor:
Prof. dr hab. Michał Witt (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Kopromotor:
Prof. Dr Heymut Omran (Uniwersytet w Münster, Niemcy)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Prof. dr hab. Henryk Mazurek (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka)

obrona-2014.11

Powrót