Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Kaczmarek-Ryś

8 marca 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Marty Kaczmarek-Ryś
pt. „Analiza mutacji i polimorfizmów w genie RET u chorych z dziedzicznym i sporadycznym rakiem rdzeniastym tarczycy”

Promotor:
Prof. dr hab. Ryszard Słomski (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Kopromotor:
Dr hab. Katarzyna Ziemnicka (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
Prof. dr hab. Joanna Wesoły (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)

obrona-2016.02

Powrót