Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Kazimierskiej

21 października 2022 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kazimierskiej

pt. „Identyfikacja funkcjonalnych miejsc wiązania MYC oraz docelowych genów niezbędnych dla wzrostu komórek nowotworowych w oparciu o badanie przesiewowe CRISPR/Cas9”.

Promotor:
Prof. IGC PAN Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Grzegorz Basak (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Warszawa)
Prof. dr hab. Marta Olejniczak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań)
Prof. dr hab. Błażej Rubiś (Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Pharmaceuticum)

Powrót