Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Damiana Janeckiego

3 października 2018 r. (środa) o godzinie 12:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Damiana Janeckiego
pt. Potranskrypcyjna regulacja SPLINDIN, potencjalnych modulatorów cyklu komórkowego i apoptozy, w modelu nasieniaka człowieka

Promotor:
Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Promotor pomocniczy:
Dr Barbara Ginter-Matuszewska (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Prof. dr hab. Artur Jarmołowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)

Powrót