Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Marcina Szaumkessela

24 czerwca 2014 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Szaumkessela
pt. „The analysis of Fanconi anemia/BRCA pathway genes in laryngeal carcinoma”.

Promotor:
Prof. Dr. Reiner Siebert (Instytut Genetyki Człowieka, Kilonia, Niemcy)
Prof. dr hab. Krzysztof Szyfter (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska (Uniwersytet Medyczny, Poznań)
Prof. dr hab. Barbara Tudek (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa)

 

obrona-2014.06c

Powrót