Umów badanie: 730 627 103

FAQ Zanim zadzwonisz – przeczytaj

OSOBY INDYWIDUALNE

Pobranie próbki

Badania osób indywidualnych wykonywane są na ich zlecenie. Materiałem do badań zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wirusów grypy jest wymaz z górnych dróg oddechowych.

Badanie

W wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2 badane jest występowanie sekwencji wirusa z zastosowaniem metody RT-PCR (real time RT-PCR) w czasie rzeczywistym RT-PCR.
Zakażenia wirusem grypy wykrywane są na postawie identyfikacji sekwencji charakterystycznych dla grypy A lub B.
Stosowane w laboratorium testy posiadają certyfikaty CE-IVD.
Badanie przeprowadzane jest zgodnie z zaleceniami WHO.
Laboratorium COVID-19 jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i jest wpisane na Listę Laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia.

Wynik

Wynik (możliwy także w j. angielskim) wydawany jest  w formie sprawozdania z badania zawierającego dane badanej osoby oraz wynik badania,  potwierdzony podpisem z pieczątką diagnosty laboratoryjnego (z numerem prawa wykonywania zawodu).
Wynik może być dostarczony pocztą elektroniczną.
Pobranie materiału do godziny 12:00 – wynik tego samego dnia.
Pobranie po południu – wynik następnego dnia po południu.
Wyniki pozytywne raportowane są do właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 Zlecenie badania FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY,    TEST ORDER

Cena

Badanie zakażenia SARS-CoV-2 390 zł
Badanie zakażenia wirusami SARS-CoV-2 oraz grypy A i B 520 zł

FIRMY

Umowa Laboratorium COVID-19  wykonuje badania na zlecenie pracodawców. Usługa taka wykonywana jest na podstawie umowy  zawartej między Instytutem Genetyki Człowieka PAN a zainteresowanym podmiotem.
Pobranie próbki Pobranie materiału może być wykonane przez zespół wyjazdowy Laboratorium COVID-19  lub materiał może zostać dostarczony do Laboratorium COVID-19. Materiałem do badań jest wymaz z górnych dróg oddechowych.
Badanie W wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2 badane jest występowanie sekwencji wirusa z zastosowaniem metody RT-PCR (real time RT-PCR) w czasie rzeczywistym RT-PCR.
Zakażenia wirusem grypy wykrywane są na postawie identyfikacji sekwencji charakterystycznych dla grypy A lub B.
Stosowane w laboratorium testy posiadają certyfikaty CE-IVD.
Badanie przeprowadzane jest zgodnie z zaleceniami WHO.
Wynik Wynik wydawany jest  w formie zestawienia badanych osób z wynikami badania lub  sprawozdania z badania zawierającego dane badanej osoby oraz wynik badania, potwierdzony podpisem z pieczątka diagnosty laboratoryjnego (z numerem prawa wykonywania zawodu). Czas badania i wydania wyniku ustalany jest indywidualnie. Wyniki pozytywne raportowane są do właściwej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Zlecenie badania FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY

Cena

Określona w umowie

SZPITALE

Laboratorium Diagnostyki COVID-19 wykonuje badania zakażenia SARS-CoV-2 w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zlecenia składane są prze system IKARD. Aby zrealizować zlecenie należy w systemie wybrać Laboratorium Diagnostyki COVID-19 w Instytucie Genetyki Człowieka PAN.  Dostarczanie materiału należy uzgodnić. Laboratorium Diagnostyki COVID-19 przyjmuje tylko materiał z inaktywowanym wirusem i w tym celu dostarcza zleceniodawcy medium inaktywujące do pobrania materiału. Rozlicznie usługi odbywa się na postawie kontraktu Laboratorium Diagnostyki COVID-19 z NFZ. Zleceniodawca nie przyjmuje żadnych zobowiązań finansowych wobec Laboratorium Diagnostyki COVID-19.

Diagnostyka zakażeń wirusami grypy nie jest objęta kontraktem z NFZ

KONTAKT

prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski – Kierownik Laboratorium Diagnostyki COVID-19
email: andrzej.plawski@igcz.poznan.pl
tel: +48 667 379 473
tel: +48 61 65 79 215

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań

Więcej na temat działalności Laboratorium Diagnostyki COVID-19.


FAQ

Jak szybko otrzymujemy wynik?

  • Wynik badania z pobrania do południa do 12:00 jest tego samego dnia, pobranie po południu – wynik następnego dnia po południu.

Czy wynik może być w języku angielskim?

  • Tak, wynik może być wydany w języku angielskim

Czy wynik może być wysłany pocztą elektroniczną?

  • Tak, wynik może być wysłany jako pdf na adres poczty elektronicznej.

Gdzie można odebrać wynik?

  • Wynik można odebrać w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań

Czy wyniki są uznawane przez linie lotnicze?

  • Tak, Wyniki otrzymane z Laboratorium Diagnostyki COVID-19 są uznawane przez linie lotnicze.

Zanim zadzwonisz – przeczytaj:

Na pobranie należy się umówić pod nr telefonu: +48 730 627 103.

Laboratorium codziennie raportuje wszystkie pozytywne wyniki do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do systemu EWP .

W ramach umowy z NFZ laboratorium obecnie obsługuje tylko Punkt Pobrań przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Badania są wykonywane bez opóźnień, a wszelkich informacji o wynikach badań udziela zlecający badanie w tym systemie (lekarz rodzinny).

Nasze telefony nie są infolinią odnośnie postępowania po stwierdzenie zakażenia.

Laboratorium nie nadzoruje działania żadnych służb ani instytucji. Nie tutaj należy kierować wszelkie uwagi dotyczące właściwego ich działania.