Pierwsza wystawa w ramach cyklu Scientia et Arte przygotowana na bazie zielnika pt. Herbarium Blackwellianum autorstwa Elizabeth Blackwell znajdującego się w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.