Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Zimnej

25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Zimnej
pt. Wpływ hipoksji sercowej na ekspresję genów proangiogennych w pozawałowym sercu myszy oraz na właściwości  biologiczne mioblastów ludzkich dla potencjalnych terapii proregeneracyjnych

Promotor:
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
Prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj (I Klinika Kardiologii UM, Poznań)

Powrót