Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kingi Bednarek

13 listopada 2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 32

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Bednarek
pt. „Udział wybranych genów o potencjale onkogennym lub supresorowym w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani”

Promotor:
Dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jacek Gronwald (PUM, Szczecin)
Dr hab. Błażej Rubiś (Uniwersytet Medyczny, Poznań)

Powrót