13. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Zapraszamy na spotkania w ramach 13. Tygodnia Mózgu w Poznaniu, których współorganizatorem jest Instytut Genetyki Człowieka PAN.