Antoni Horst Memorial Lectures 2018

W dniu 5 czerwca 2018 r. w ramach cyklu wykładów Antoni Horst Memorial Lectures, prof. dr hab. Witold Rużyłło wygłosił uroczysty wykład pt.: „Kardiologia interwencyjna – przełom w leczeniu chorób układu krążenia”.

Prof. Witold Rużyłło jest Dziekanem Wydziału V Nauk Medycznych, członkiem rzeczywistym PAN, pionierem nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju, był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Aninie, w roku 2016 otrzymał tytuł doktor honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na zakończenie uroczystości, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, Dyrektor Instytutu wręczył prof. Rużylle pamiątkową statuetkę z wizerunkiem prof. Antoniego Horsta.

Powrót